Tema RÖTTER och VINGAR

Foto: Elin Wennemyr
Mina föreläsningar bygger på mina böcker och jag skräddarsyr dem utifrån varje enskilt tillfälle, åhörare och sammanhang. Det är min ambition att tala både till hjärnan (ge ny kunskap och nya tankar) och hjärtat (väcka känslor och engagemang). Föreläsningarna vänder sig till skamfilade längtare och sökare och professionella människomötare av alla de slag. Inte sällan är det samma människor, tycker jag mig ha upptäckt…

RÖTTER OCH VINGAR – att leva sannare, modigare och helare. Också Rötter och Vingar har kommit i flera varianter beroende på vad beställaren haft för önskemål:

– Bråttomsamhället och människans själ
– Att utsättas för andras utsatthet
– Brinna eller brännas – stresshantering för vidbrända och utbrända

Vi, jag och Cecilia Kyllinge med vänner (se under “länkar”), har till och med gjort en variant som Vinterkonsert en kolmörk Annandag Jul.

Rötter och vingar som föreläsning skulle kunna ha underrubriken: Hur vi funkar, när vi inte gör det och vad vi kan göra åt det! Den tar avstamp i en omarbetad version av Maslow’s välkända behovstrappa. Och den bygger på en trecirkel-modell för hur vi människor fungerar. När det skevar och skaver och länkarna i vår utvecklingskedja inte längre passar i varandra som de skall, när vi inte längre kan vara riktigt oss själva, utvecklar vi det jag kallar ett nödjag. Nödjaget är ofta vilset i världen, osäkert på sig självt och andra och har svårt för närhet, sårbarhet och tillit. Nödjaget är känsligt för stress och kritik och försöker ge sig egenvärde och bekräftelse för prestation, istället för bekräftelse i relation. Nödjaget gillar trygghet och kontroll och är därför förändringsresistent, något som inte minst märks på våra arbetsplatser. Men nödjaget bär också en hemlig längtan efter att bli sett, mött och förstått. Och när det sker tar utvecklingen fart, både på ett personligt och professionellt plan.

Vad gör vi när vi löper risk att nötas ner av våra dagliga åtaganden? När viljan att hjälpa andra, överstiger våra egna resurser? Föreläsningen tar upp fenomen som stress och utmattning. Men jag vill också visa på vägar mot de ädla konsterna att tala sanning om sitt eget liv, sätta gränser och vara självsnäll, som en väg mot återhämtning. Rötter och Vingar är fylld av belysande exempel från köksbord och kontorsstolar, ofta med humoristisk twist, i min strävan att lotsa medhöraren på den slingriga vägen mot att bli sin egen bästa vän. Den är till för den som vill upptäcka hur kraften i den personliga äktheten hjälper oss att behålla ett livsengagemang som inte sker på bekostnad av oss själva. Och hur en sund andlighet kan hjälpa oss att finna styrka i en Kraft större än oss själva och få sitt liv laddat med ett ärende. Om man nu är lagd åt det hållet…

Välkommen att ge dig en möjlighet att stanna upp och upptäcka vad det är som sker i det som synes ske. Jag tror jag törs lova tid för eftertanke, sinnesro – och ett och annat gott skratt.
– – – – –
Jag har aldrig gråtit och jag har aldrig skrattat och jag har aldrig lärt mig så mycket på två timmar förut i livet!