Tema SORG

MAN BLIR MÄNNISKA IGEN – tankar och sånger om sorg och hopp

Föreläsningen/workshopen bygger på Lilla sorgeboken och nyss utkomna Man blir människa igen (Verbum förlag).

Mitt i vardagslunken händer det att vår trygghet trasas sönder. Ibland slår sig sorgen eller krisen ner vid köksbordet för att utmana våra invanda föreställningar om hur livet är och borde vara. Jag beskriver personligt och utifrån egen erfarenhet vad det kan innebära när det oväntade och ovälkomna tränger sig in i våra liv och ställer allt på ända. Livsnära och naket försöker jag skildra min och andras vägar genom sorgens landskap. Jag tillhör inte dom som tror att det finns en mening med allt som sker. Däremot tror jag att det går att skapa mening ur det som sker. Jag tror att vägen ut, är vägen igenom. Istället för att resignera kan vi lära oss att acceptera – och att erövra en livshållning präglad av tillit och hopp. Det går att ge efter utan att ge upp!

En föreläsning om den svåra konsten att mogna i motvind och att glädjas på djupet– trots allt. Tillsammans med Cecilia Kyllinge, sångerska och artist. Se HumorMusikochAllvar

– Jag har gått igenom helvetet. Jag är inte rädd för någonting längre.
– Sorgen är den gåva Gud gav åt människan, för att vi skall kunna skiljas från det som egentligen är omistligt för oss.
– Minns att själen skulle sakna regnbåge om ögat sakande tårar.
– Där sorgen fått gröpa ur själen finns det gott om plats för glädjen!