KUNDER – ett urval

Exempel på arrangörer och kunder genom åren:

Alfagruppen behandlingshem, Öjebyn
Andrum Brynäs, Gävle
Arbetsförmedlingen Rehab, Göteborg och Halland
Arjeplogs filmfestival
Beroendedagen, Expomedica
Bittens addiction, Näsviken
BUS, Yrkesföreningen för Budet- och Skuldrådgivare
Bona Via, Göteborg
Contar Utbildning AB
Cultura Familjehem
Finska Kyrkan
Forshaga kommun
Humanlotsen AB
Hela Människan, Stockholm
Justitiedepartementet inóm ramen för ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet
KBT Svealand
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten, Stockholm
Kunskap till praktik, Nationell basutbildning i beroendeproblematik
Lindalens behandlingshem
Luleå Stift
Lunds Stift
Lunds kommun
MJ Bok och Media
Mer än 60 församlingar inom Svenska Kyrkan
Nämndemansgården, Göteborg
Polismyndigheten Dalarna
Psykisk (O) Hälsa SYD, Expomedica
Sankt Lukas, Uppsala
Sankt Lukas, Västerås
Sensus studieförbund
Socialförvaltningen Borås
Socialförvaltningen, Falun
Socialförvaltningen, Huddinge
Socialförvaltningen, Mora
Socialförvaltningen, Skövde
Socialförvaltningen, Sollentuna
SSIL för vård och omsorg
Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholm
Studieförbundet Vuxenskolan, Säter
SWEA Familjehem
Säters kommun
Torsby kommun
Umeå kommun
Umeå pastorat
Umeå Universitet / Kyrkan på campus
Uppsala Spelberoendecentrum
Valbo behandlingshem / Lida gård, Norrköping
Västerås Stift
Västmanlands läns landsting
Åh Stiftsgård, Lungskile
Åsa FHS
Östergötlands läns landsting