ETIK, människosyn och bemötande

MER MÃNNISKA i mötet med andra

Om identitet, integritet, medkänsla och självkänsla i yrkesrollen.

En människa blir inte mänskligare än det hon håller heligt. Jag tror det samma gäller organisationer och arbetsplatser. Föreläsningen lyfter fram värdegrunden som vägvisare och sammanhållande kraft både i privatlivet och yrkeslivet. En levande värdegrund är en viktig framgångsfaktor. Och människor som är stolta över sig själva och rädda om varandra skapar attraktiva miljöer med plats för både konflikt, kreativitet och kamratskap.

Jag tar också upp ämnen som:
– chefskap och ledarskap
– resultat och relationer
– yrkesroll och medarbetarroll

Vi är varandras arbetsmiljö. Och hur jag förhåller mig till arbetsuppgifter, arbetskamrater och arbetsledning, påverkar i slutändan hur våra avnämare (kunder, klienter, konfidenter) kommer att se på oss och vad de tycker sig få av oss.

Föredraget kan ses som utbildning/fortbildning och gör sig bäst som workshop över 1-2 dagar, kombinerat med andra inputs om exempelvis kommunikation, att ge och ta feedback och att skapa en organisation som är ekonomiskt, etiskt, emotionellt och ekologiskt hållbar.