Våren 2020

Föreläsningsschemat för våren 2020 är under planering och fylls på efter hand, med mer info. Hittills ser det ut som följer:


10-12 januari, Stockholm

Kurs/workshop SKAM I.
I samarbete med Sockerskolan.se.
Arr och info: Jessica Eibladh / Cristina Krügnell

21 januari, Nora föredrag RÖTTER OCH VINGAR
Arr. och info: Anna Lennartsson Bergslagskyrkan, Nora

25-26 januari – Uppsala Workshop SKAMFILAD – om skuld, skam och beroende
Arr. och info: Heléne Sander Uppsala Spelberoendecentrum / Go Deeper

28 januari, Skillinge
STYRKETÅRAR – om att förlora och börja om på nytt
Skillinge Missionshus
Arr. och info Kalle Spetz Skillinge Missionshus

29 januari, Ystad
TEMA UNDER PLANERING
Arr. och info Kalle Spetz Skillinge Missionshus

30 januari, Kristianstad
TEMA UNDER PLANERING
Arr. och info Sankt Lukas Kristianstad Elisabeth Diber

31 januari – 1 februari, Åh Stiftsgård, Ljungskile
LITA PÅ ATT DET LJUSNAR
Arr. och info Åh Stiftsgård

4 februari, Kummelby, Sollentuna
RÖTTER OCH VINGAR – bråttomsamhället och människans själ
I samband med utställning om psykisk hälsa och ohälsa. Tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång.
Arr. och info: Nina Grönroos Svenska Kyrkan, Kummelby

5 februari, Karlskoga FHS
RÖTTER OCH VINGAR – bråttomsamhället och människans själ
Föredrag och workshop tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång
Arr. och info: Katarina Vitez Karlskoga FHS

7 februari, Åsa FHS
SKAMFILAD
Öppen föreläsning f.m. + workshop med bereoendeterapeuter e.m.

25 februari, Ekshärad
STYRKETÅRAR
Fortbildning/workshop med anställda i Norra Värmlands kontrakt

10 mars, Lunds stift
STYRKETÅRAR
Fortbildning/workshop för präster och diakoner i Lunds stift
Tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång

12 mars, Göteborg
STYRKETÅRAR
Under planering
Tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång

18-20 mars, Stockholm
Kurs/workshop SKAMFILAD -kurs/workshop för behandlare
I samarbete med Sockerskolan.se.
Arr och info: Jessica Eibladh / Cristina Krügnell

3-5 april, Stockholm
Kurs/workshop SKAM I.
I samarbete med Sockerskolan.se.
Arr och info: Jessica Eibladh / Cristina Krügnell

24 april, Västerås
LIVSTRO – om sorg och att läka för att kunna lämna
Sinnesromässa i Gideonsberskyrkan tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång

29 april, Karlstad
MER MÄNNISKA i mötet med andra
Föreläsning och workshop, Socialförvaltningen, Karlstad

8 maj – Umeå
Föredrag SKAMFILAD
Konferens Vuxensyskon i samarbete med Bräcke Diakoni. Arr. och info: Rakel Lornér, Bräcke diakoni
Se program genom att klicka på länken Vuxensyskon, Stockholm

12 maj, Örebro
SKAMFILAD
Utbildningsdag / workshop KBT Svealand

15-17 maj, Stockholm
Kurs/workshop SKAM II.
I samarbete med Sockerskolan.se.
Arr och info: Jessica Eibladh / Cristina Krügnell