Våren 2020

Föreläsningsschemat för våren 2020 är under planering och fylls på efter hand, med mer info. Hittills ser det ut som följer:


10-12 januari, Stockholm

Kurs/workshop SKAM I.
I samarbete med Sockerskolan.se.
Arr och info: Jessica Eibladh / Cristina Krügnell

21 januari, Nora föredrag RÖTTER OCH VINGAR
Arr. och info: Anna Lennartsson Bergslagskyrkan, Nora

28 januari, Skillinge
STYRKETÅRAR – om att förlora och börja om på nytt
Skillinge Missionshus
Arr. och info Kalle Spetz Skillinge Missionshus

29 januari, Ystad
SKAMFILAD – om att möta svåra känslor hos sig själv och andra
Arr. och info Kalle Spetz Skillinge Missionshus

30 januari, Kristianstad
MAN BLIR MÄNNISKA IGEN – om den svåra konsten att mogna i motvind. En föreläsning om att förlora och börja om på nytt
Arr. och info Sankt Lukas Kristianstad Elisabeth Diber

31 januari – 1 februari, Åh Stiftsgård, Ljungskile
LITA PÅ ATT DET LJUSNAR
Arr. och info Åh Stiftsgård

4 februari, Kummelby, Sollentuna
RÖTTER OCH VINGAR – bråttomsamhället och människans själ
I samband med utställning om psykisk hälsa och ohälsa. Tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång.
Arr. och info: Nina Grönroos Svenska Kyrkan, Kummelby

5 februari, Karlskoga FHS
RÖTTER OCH VINGAR – bråttomsamhället och människans själ
Föredrag och workshop tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång
Arr. och info: Katarina Vitez Karlskoga FHS

7 februari, Åsa FHS
SKAMFILAD
Öppen föreläsning f.m. + workshop med bereoendeterapeuter e.m.

8 februari – Uppsala Workshop SKAMFILAD – om skuld, skam och beroende
Arr. och info: Heléne Sander Uppsala Spelberoendecentrum / Go Deeper

19 februari – Falun
Man blir människa igen – om att förlora och börja om på nytt
Nybrokyrkan, Falun i arrangemang av Sankt Lukas Dalar

25 februari, Ekshärad
MAN BLIR MÄNNISKA IGEN – om att förlora och sörja sig hel
Fortbildning/workshop med anställda i Norra Värmlands kontrakt

10 mars, Lunds stift
MAN BLIR MÄNNISKA IGEN – om att förlora och sörja sig hel
Fortbildning/workshop för präster och diakoner i Lunds stift
Tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång

11 mars, Malmö
SKAMFILAD
Hyllie Park
Tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång

12 mars, Göteborg
MAN BLIR MÄNNISKA IGEN – om att förlora och sörja sig hel
Hagakyrkan, Göteborg
Tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång

18-20 mars, Stockholm
Kurs/workshop SKAMFILAD -kurs/workshop för behandlare
I samarbete med Sockerskolan.se.
Arr och info: Jessica Eibladh / Cristina Krügnell

3-5 april, Stockholm
Kurs/workshop SKAM I.
I samarbete med Sockerskolan.se.
Arr och info: Jessica Eibladh / Cristina Krügnell

24 april, Västerås
LIVSTRO – om sorg och att läka för att kunna lämna
Sinnesromässa i Gideonsberskyrkan tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång

29 april, Karlstad
MER MÄNNISKA i mötet med andra
Föreläsning och workshop, Socialförvaltningen, Karlstad

8 maj – Umeå
Föredrag SKAMFILAD
Konferens Vuxensyskon i samarbete med Bräcke Diakoni. Arr. och info: Rakel Lornér, Bräcke diakoni
Se program genom att klicka på länken Vuxensyskon, Stockholm

12 maj, Örebro
SKAMFILAD
Utbildningsdag / workshop KBT Svealand

15-17 maj, Stockholm
Kurs/workshop SKAM II.
I samarbete med Sockerskolan.se.
Arr och info: Jessica Eibladh / Cristina Krügnell