Våren 2019

FÖRELÄSNINGAR, KURSER OCH WORKSHOPS HÖSTEN 2018:

23 januari, Skillinge
SKAMFILAD
Skillinge Missionshus
Under planering.

24 januari, Kristianstad
RÖTTER OCH VINGAR
Arrangör: Sankt Lukas Kristiandstad
Under planering.

14 februari, Gävle
Under planering.
Arr. och info: www.ssil.se

7 mars, Malmö
Under planering.
Arr. och info: www.ssil.se

21 mars, Stockholm
Under planering.
Arr. och info: www.ssil.se

22-24 mars, Stockholm
SKAMFILAD
Workshop, i samarbete med Sockerskolan.se. Arr och info: Jessica Eibladh eller Cristina Krügnell

8-10 april mars, Stockholm
SKAMFILAD – PRO
Workshop för behandlare, i samarbete med Sockerskolan.se. Arr och info: Jessica Eibladh eller Cristina Krügnell

23 maj, Göteborg
Under planering.
Arr. och info: www.ssil.se

Under planering
SJÄLAVÅRD TILL VARDAGS
Internutbildning för präster och diakoner i Västerås stift. Arr och info: Cathrine Tegerstrand, Västerås stift.