Våren 2019

FÖRELÄSNINGAR, KURSER OCH WORKSHOPS VÅREN 2019:

11-13 januari
SKAMFILAD I.
Kurs/workshop, i samarbete med Sockerskolan.se.
Arr och info: Jessica Eibladh / Cristina Krügnell

23 januari, Skillinge
SKAMFILAD – om att möta svåra känslor hos sig själv och andra
Skillinge Missionshus
Arr. och info Kalle Spetz Skillinge Missionshus

24 januari, Kristianstad
RÖTTER OCH VINGAR – om bråttomsamhället och människans själ
Arr. och info Sankt Lukas Kristianstad Elisabeth Diber

12 februari, Gnesta
SKAMFILAD – om att möta svåra känslor hos sig själv och andra
Arr. och info: Frustuna församling

13 februari, Gnesta
RÖTTER OCH VINGAR – personalfortbildning, själavård
Arr. och info: Frustuna församling

13 februari, Haninge
SKAMFILAD – om att möta svåra känslor hos sig själv och andra
Inom ramen för kommunens anhörigstöd.
Arr. och info: Malin Karlsson anhörigkonsulent Haninge kommun

14 februari, Gävle
MER MÄNNISKA i mötet med andra – om identitet, integritet, självkänsla och medkänsla i yrkesrollen
Arr. och info: www.ssil.se

7 mars, Malmö
MER MÄNNISKA i mötet med andra – om identitet, integritet, självkänsla och medkänsla i yrkesrollen
Arr. och info: www.ssil.se

12 mars, Falun
Under planering
Arr. och info: Familjekällan

13 mars, Karlskoga
SKAMFILAD – om att möta svåra känslor hos sig själv och andra
Arr. och info: Anneli Jansson ABF Karlskoga

14 mars, Väse
SKAMFILAD – om att möta svåra känslor hos sig själv och andra
Arr. och info: Ann-Sofie Rahm Karlstads Pastorat

16 mars, Säffle
SKAMFILAD – om att möta svåra känslor hos sig själv och andra
Silwénska villan, kl. 15.00
Arr. och info: kyrkoherde Lena Skoting Säffle Pastorat

16 mars, Säffle
SKAMFILAD – Filosofiskt Café
Silwénska villan, kl. 17.00
Arr. och info: Stig Andersson

22-24 mars, Stockholm
SKAMFILAD
Workshop, i samarbete med Sockerskolan.se.
Arr och info: Jessica Eibladh eller Cristina Krügnell

2 april, Stockholm
Intern utbildningsdag på psykoterapi- och handledarutbildningen, SAPU

11 april, Västerås
RÖTTER OCH VINGAR- tankar om bråttomsamhället och människans själ
Arr. och info: Andreas Löwkvist Ansgarsförsamlingen

7 maj, Lindesberg
SJÄLAVÅRD TILL VARDAGS
Internutbildning för präster och diakoner i Västerås stift. Arr. och info: Cathrine Tegerstrand, Västerås stift.

8-10 maj, Stockholm
SKAMFILAD – PRO
Workshop för behandlare, i samarbete med Sockerskolan.se.
Arr. och info: Jessica Eibladh eller Cristina Krügnell

16 maj, ort under planering
SJÄLAVÅRD TILL VARDAGS
Internutbildning för präster och diakoner i Västerås stift. Arr. och info: Cathrine Tegerstrand, Västerås stift.

23 maj, Göteborg
MER MÄNNISKA i mötet med andra – om identitet, integritet, självkänsla och medkänsla i yrkesrollen
Arr. och info: www.ssil.se

24 maj, Malmö
SKAMMEN VAR ALDRIG MIN
Föreläsning inom ramen för projekt Vuxensyskon
Arr. och info: Rakel Lornér, Bräcke Diakoni