Skamfilad

Skamfilad Skam är en känsla som någon gång drabbar oss alla. De flesta av oss har svårt att sätta ord på det obehag skammen ger upphov till i vårt inre. Vi känner oss inte skamsna, vi känner oss obehagliga till mods eller ”mår allmänt dåligt”. Skammen färgar av sig på andra känslor och smyger sig in i våra relationer. Skammen talar om för oss att vi inte duger, att vi borde vara någon annan, någon bättre. Den hindrar oss från att vara verkligt nära oss själva eller andra på ett fritt och otvunget sätt. Jag ser skammen som själens dolda gift. Den tär på livsglädjen och självkänslan och bidrar till stress, trötthet, nedstämdhet och känslor av otillräcklighet.

Skamfilad är mitt försök att sätta ord på något av det som kan plåga en människa allra mest. Men jag vill också beskriva hur vi kan hitta ut ur skamvrån och bort från gamla låsningar och ineffektiva levnadsmönster. Jag hoppas att Skamfilad skall hjälpa dig att finna stolthet och kreativitet, dådkraft och hopp. Boken kan du beställa på Adlibris eller Bokus.com genom att klicka här ! Vill du ha den på norska? klicka här

2021-02-23
Vill bara tacka för boken Skamfilad! Det är bland det sannaste, viktigaste och vackraste jag någonsin läst! // Mvh C

Läsarrecensioner från Ad Libris och Bokus:
Viktiga insikter som rör och berör
Malin Åkerström, 27 oktober 2017
Den här boken ville jag läsa om och om igen. Långsamt.
Den kastar ett förklarande ljus över vad skam kan vara och vad den gör med oss, över mänskliga beteenden, gynnsamma och ogynnsamma, som försvar mot skam. Många gånger skapar samma beteenden skam hos oss själva, eller dem vi har omkring oss. Jag känner igen mig själv och förstår även mina medmänniskors beteenden på ett nytt, friskt sätt.

Boken ger viktiga insikter och även hopp och verktyg.

Den bästa hjälpen
Karin Elisabeth Eriksson, 25 augusti 2017
En otroligt bra bok att läsa när man vill förstå sig på sig själv och andra människor. Ingen hurtig själv-hjälpsbok, utan genuin kunskap om den mänskliga skammen och våra strategier för att undvika att känna den. Den är dessutom skriven på ett varmt och nästan poetiskt språk ibland.

Borde läsas av ALLA – för en bättre värld!
För mig som blivit riktigt skadad av vuxna som barn var den här boken en riktig ögonöppnare.
Känslan av att vara “konstig” och ha tankar som andra inte alls förstod får här sina förklaringar. Jag trodde allvarligt att det var något fel på mig innan jag läste denna boken och jag förstod att jag inte var ensam. Framförallt gav den också en förklaring till varför jag har dessa tankar och känslor, och att det var helt naturligt utifrån vad jag varit med om.
Jag kunde bli snällare mot mig själv och få förståelse för varför jag fungerar som jag gör, och därmed också förändra mig själv och hur jag tacklade vardagen.

Tack så jättemycket Göran Larsson för din klokhet och värme!

Boken har förändrat mitt liv
Utan denna bok hade jag inte varit den jag är idag. Jag har aldrig varit mycket för att läsa böcker om sånt här, för jag har känt mig dum och inte tyckt att jag fattar någonting. Men DET är ju skammen! Göran Larsson skriver: “Skammade människor tror att de ÄR dumma bara för att de KÄNNER SIG dumma”.

Boken är enkel att ta till sig och den är skriven på ett väldigt naturligt sätt.
av Karin, 2011-10-11

Nykter Alkoholist
“Detta är den bok som berört mig mest av alla böcker jag nogonsin läst som träffar det sår som värker som mest, och jag vet att jag delar detta med andra människor som har en missbruksbakgrund. Beskrivningarna av skammens olika känslor i konkret angiven definetion har jag ej tidigare upplevt i någon annan bok jag läst. Den har också lösningen skildrad på ett vackert och och livsbejakande sätt. Euforisk Tacksamhet är vad jag känner efter att ha läst den. Lev och låt leva.
71:an, 2010-10-05

Talande
“En mycket bra bok som belyser samhället från den lilla människan till hela strukturen vi lever i, beroende på vilket perspektiv man väljer att lägga på det man läser. Man ser sig själv, vänner, familj, generella “samhällsbeteenden” o de känns så träffande! Så rakt på utan omskrivningar. O det bottnar i hur vi förhåller oss till skammen o dess olika ansikten. Mycket bra bok!
Mim, 2009-07-23

Skam
“Detta är en bok som berör ALLA. Den träffar dig rakt in i ditt djupaste och du ser dig själv, dina tankar och ditt beteende ur ett helt nytt perspektiv. Frigör dig från skammen och LEV fullt ut. Författaren har stor insikt i det vi alla bär längst inom oss – vår mänsklighet.”
Flingan, 2008-12-16