Tema SKAM

Foto: Elin Wennemyr

Mina föreläsningar bygger på mina böcker och jag skräddarsyr dem utifrån varje enskilt tillfälle, åhörare och sammanhang. Det är min ambition att tala både till hjärnan (ge ny kunskap och nya tankar) och hjärtat(väcka känslor och engagemang). Föreläsningarna  vänder sig både till längtare och sökare och professionella människomötare av alla de slag. Inte sällan är det samma människor, tycker jag mig ha upptäckt.

SKAMFILAD – om skammens många ansikten och vår längtan efter liv. Kärt barn har många namn. Varianter på skamtemat, för att nu nämna några, haft rubriker som:
– Skamfilad
– Själens längtan
– Den sårbara närheten
– Änglar med en vinge
– Att möta svåra känslor hos sig själv och andra
– Meningen med Livet
– Skuld, skam och beroende

Bild: Kent Wisti, wistikent.wordpress.com

Gemensamt för dem alla är kunskap om hur skammen påverkar både oss själva och andra och hur den smyger sig in i alla våra låtanden och göranden – och inte minst i våra relationer. I närtid ser vi genom #metoo-kampanjen hur skambaserad sexism har genomsyrat kulturen på många arbetsplatser och förgiftat arbetsmiljön för generationer av kvinnor. När någon beter sig skamlöst och går över gränser, får någon annan bära skammen. Tills vi drar fram skamtrollen i ljuset och sätter ord på vad som hänt…

– Skam är ögats och ansiktets känsla. Det handlar om hur vi blir betraktade, vem som ser på oss och hur dom ser på oss. Och vilka vi blir när ingen ser vilka vi verkligen är. Att komma till någon med sin skam, är att komma med sitt hjärta i handen. Generad, förvirrad, bortgjord, utsatt. Upplevelsen av att inte riktigt duga. Skam är en känsla som någon gång drabbar oss alla. Även om vi inte alltid kan sätta ord på det obehag som skammen ger upphov till, påverkar den dagligen våra liv – hemma, på jobbet, i kyrkan… Den färgar av sig på våra känslor, vår självkänsla och våra relationer.

Utifrån det jag skrivit i Skamfilad försöker jag teckna bilder av skammen i dess många skepnader. Med humor och värme och många vardagliga exempel vill jag fr.a. visa hur vi kan förändra gamla låsningar och levnadsmönster, ta klivet ut ur skamvrån och påbörja resan mot tillhörighet och tillit till oss själva och andra.

Ord jag gillar i skamsammanhang: identitet, integritet, dådkraft och hopp.

– – – – –

”Jag är inte så fel som jag trott, jag är så tacksam över vad jag fått”

”Bitarna föll på plats, det var som om nån tände ljuset”

“Jag skulle vilja också tacka er för valet av Göran Larsson.
Föreläsningen igår var fantastik. Man blir bara inspirerad ( både för
sig själv och som terapeut/behandlare) när man träffar människor som honom.”

“Fantastisk föreläsning. Det var nästan som egenterapi!”