Föreläsningar och kurser våren 2022

25 januari 
Medverkan KBT-podden, inspelning

31 januari
Handledning i Karlstad och Forshaga

3 februari, Göteborg 
MER MÄNNISKA I MÖTERT MED ANDRA, fortbildning Kyrkans SOS

4-6 februari, Stockholm
Kurs, skam fördjupning, i samarbete med Sockerskolan.se

9 februari, Tyresö
RÖTTER OCH VINGAR, Bollmoradalens kyrka

14 februari
Handledning, Säter

15 februari
Handledning, Borlänge

17 februari, Stockholm
Intern utbildningsdag själavård

18-20 februari, Stockholm
Kurs, skam grundkurs, i samarbete med Sockerskolan.se

28 februari
Handledning i Karlstad och Forshaga

14 mars
Handledning, Säter

15 mars
Handledning, Borlänge

17 mars, Sundsvall
FRÅN UTANFÖR TILL INNANFÖR, intern utbildning IAF, Socialförvaltningen
tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång

28 februari
Handledning i Karlstad och Forshaga

11 april
Handledning, Säter

12 april
Handledning, Borlänge

25 april
Handledning i Karlstad och Forshaga

27 april, Falun
MAN BLI MÄNNISKA IGEN, föredrag Familjekällan, Gamla Elverket
tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång

9 maj
Handledning, Säter

11 maj, Täby
Intern utbildning, Täby Kommun

12 maj
Handledning, Borlänge

18-20 maj, Stockholm
Kurs, skam för behandlare, i samarbete med Sockerskolan.se

23 maj
Handledning i Karlstad och Forshaga

9juni
Handledning, Borlänge