HÖSTEN 2023

26-27 augusti
Skamkurs, Röbäcks Kyrka, Umeå

28 augusti
Medverkan Teo Talks, Umeå

4 september
Handledning, Torsby

5-6 september
Handledning, Lindalens behandlingshem

8 september
Sinnesrogudstjänst, Säters Kyrka kl. 18:30

11 september
Handledning, Falun

12 september
Veckomässa, Säters Kyrka kl. 18

19-20 september     
Själavårdsutbildning för Luleå och Härnösands stift, Mellansels FHS

23 september
Musikgudstjänst, Säters Kyrka kl. 11:00

24 september
Gudstänst, Gustafs Kyrka kl. 11:00
Gudstjänst, Stora Skedvi Kyrka kl. 18:00

26 september
Veckomässa, Säters Kyrka kl. 18

2 oktober
Handledning, Torsby

4-5 oktober
Handledning, Lindalens behandlingshem

6 oktober
Intern fortbildning, Socialförvaltningen Borlänge

13 oktober
Sinnesrogudstjänst, Säters Kyrka kl. 18:30

23 oktober
Handledning Falun

30 oktober
Handledning Torsby

31 oktober / 1 november
Handledning, Lindalens behandlingshem

5 november
Föredrag, Östersund
TANKAR OCH SÅNGER OM SORG OCH HOPP, Östersunds gamla Kyrka kl. 16
Tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång

5 november
Föredrag, Östersund, för sjukvårdspersonal
OMsorg i arbete och liv, Östersunds gamla Kyrka kl. 10
Tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång

8 november
Föredrag HABO
TANKAR OCH SÅNGER OM SORG OCH HOPP, Kyrkans Hus
Tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång

9 november
Sinnesrogudstjänst, Säters Kyrka kl. 18:30

27 november
Handledning Torsby

28-29 november
Handledning, Lindalens behandlingshem

6 december
Intern inspirationsföreläsning, Täby Kommun

8 december
Sinnesrogudstjänst, Säters Kyrka kl. 18:30

11 december
Handledning Torsby

12-13 december
Handledning, Lindalens behandlingshem