Föreläsningar och kurser m.m. hösten 2022

24 augusti
Utbildningsdag, Lindalen

25 augusti
Enskild handledning i Arkhyttan

29 augusti                                                                                                                                  Handledning, Forshaga och Torsby

6-7 september
Handledning, Lindalen

9-11 september
Kurs/workshop, Katrinelund (Örebro)                                                                                                                arr. Barncancerföreningen

12 september
Handledning, Falun

14 september
Föredrag RÖTTER OCH VINGAR – att stötta andra och bevara sig själv                                                            arr. Rättviks Kommun m.fl.

15 september
Handledning, Borlänge

19 september

Handledning, Torsby

22 september
Föreläsning Själens längtan, om att möta svåra och vackra känslor hos sig själv och andra, Borås                  arr. Gustaf Adolf församling

23-25 september
Kurs/workshop Skam grundkurs, Stockholm                                                                                                    arr. Sockerskolan.se / Jessica Eibladh

26 september
Handledning, Forshaga och Karlstad

27 september
Föredrag Skamfilad, Sandviken,                                                                                                                    arr. Svenska Kyrkan Sandviken

29 september
Föredrag Att stötta andra och bevara sig själv, Lund                                                                                        arr. Vård- och omsorgsförvaltningen Lunds kommun

4-5 oktober
Handledning, Lindalen

6 oktober
Föredrag RÖTTER OCH VINGAR – att stötta andra och bevara sig själv, Luleå                                                  arr. Luleå kommun, anhörigkonsulenterna

9 oktober
Föredrag Man blir människa igen – tankar och sånger om sorg och hopp, Saltsjöbaden                                  arr. Svenska Kyrkan Saltsjöbaden                                                                                                              tillsammans med Cecilia Kyllinge, sångerska och artist

11 oktober
Föredrag Man blir människa igen – tankar och sånger om sorg och hopp, Bredared                                         arr. Svenska Kyrkan Bredared                                                                                                              tillsammans med Cecilia Kyllinge, sångerska och artist

13 oktober

Intern utbildningsdag Skamfilad – om att möta svåra känslor hos sig själv och andra, Borås                            arr. Borås Kommun
tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång

17 oktober
Handledning, Falun

18 oktober
Säffle, titlar och teman under utveckling

20 oktober
Föredrag Skamfilad, Sandviken                                                                                                                          arr. Svenska Kyrkan Sandviken

21-23 oktober                                                                                                                                                Kurs/workshop Skam – fördjupningskurs, Stockholm                                                                                        arr. Sockerskolan.se / Jessica Eibladh

24 oktober
Handledning, Forshaga och Torsby

25 oktober                                                                                                                                                        Enskild handledning, Arkhyttan