Välkommen!

 

GÖRAN LARSSON
präst och psykoterapeut
föreläsare och författare
Foto: Magnus Aronson

 

 

Din spegelbild i vattnet
måste du krossa
om du vill släcka din törst.