Välkommen!

Foto: Magnus Aronsson

I den här videon får du en försmak om vad Lilla sorgeboken, mina föredrag om sorg och  min kommande bok Man blir människa igen handlar om…  Ljud, bild och produktion: Mattias Axelsson, Tall Guru AB i samarbete med Verbum förlag. Klicka här

Nya boken finns i handeln sedan oktober 2019.

Du beställer den på Verbums hemsida eller hos nätbokhandlarna. Lilla sorgeboken vill vara en tröstebok för den som förlorat; en närstående, jobbet, självkänsla och självaktning, hopp, bortkastad tid… Dess ärende är att sörja för att kunna läka, läka för att kunna lämna – och få kraft att vända sig mot en ny framtid – trots allt.

Jag citerar från baksidestexten:

”Den här boken är en resa genom sorgens landskap, så som jag mött det i mitt eget liv och andras. Den ger inga enkla tips om hur man kan klara svåra upplevelser. Men den har ett budskap: Att vägen ut är vägen igenom. Och att den vägen finns. Att man blir människa igen, även om det inte alls känns så och även om man inte ser hur det ens skulle vara möjligt.

Sorg går över. Den gör faktiskt det. Men det kommer inte av sig självt och inte bara för att tiden går. Den nya framtiden ligger gömd i det vi kallar sorgearbetet. Lilla sorgeboken vill vara en hjälp i att göra det arbetet möjligt.”

Hanna Lagerlöf har skrivit dikten "En ängel med draget svärd"
 
En ängel med draget svärd
som skyddar min själ 
 
En ängel med draget svärd
som skyddar mina tankar 
 
En ängel med draget svärd
som skyddar min kropp 
 
En ängel med draget svärd
som skyddar mitt jag 
 
Hit men inte längre får du gå
här är helig mark
en katedral 
 
Hit får bara den komma
som är inbjuden
och förstår att marken du står på
är helig 
 
Hanna Lagerlöf 

 
Så sant och så vackert! Tack Hanna!