Välkommen!

GÖRAN LARSSON
präst och psykoterapeut
föreläsare och författare
Foto: Magnus Aronson


Din spegelbild i vattnet
måste du krossa
om du vill släcka din törst.